Torsdag den 15 juli


Jeg drømmer tit om at tage til Indien, opleve et rigtigt “eventyr” – på godt og på ondt. Når nu at varmen her i Danmark er nok til at få mig til at være ved at krepere, tror jeg ikke helt at jeg er egnet til et endnu varmere land (med mindre at det er helt vildt tørt). Tørt er så det modsatte af hvad Indien er, har jeg læst mig frem til. Desuden tror jeg ikke længere at “eventyr” findes – selv den anden dag så jeg Jeremy Clarkson, “Captain Slow” og “Hamster” nå frem til det nordligste punkt i verden uden yderligere besvær (for Clarkson og May, altså). Det tyder på, at verden ikke længere har flere steder at skulle udforskes, at der ikke længere er uvidenhed her i verden. Det virker helt som om, at verden har mistet dens uskyld. Der er intet så deprimerende som dette, i hvert fald ikke i mine øjne. Jeg så også “Neverwas,” en ellers okay film. Da jeg ellers så slutningen, blev jeg helt skuffet – så der ER altså ikke noget magisk land (undskyld for dem, jeg nu har ødelagt slutningen for)? Jeg var nærmest helt knust og sad tilbage helt uforstående, at en film fik sådan en følelse af afmagt frem i mig. En følelse af, at verden faktisk ikke har en magisk parrallel der kun venter på at blive afsløret af de, der kigger en ekstra gang. Der er stadigvæk smukke ting i verden, men er der virkelig flere “eventyr” tilbage i den?

I often dream of escaping to India, to go on a real “adventure” – experience it, both the good and the bad. The weather in Denmark is almost making me melt, though, so I doubt that I could survive even for a day in country with a hotter climate (unless it was a lot more dry). Dry is unfortunately the opposite of what India is, I have read. Besides, I don’t really believe that “adventures” exist any more – just the other day I saw Jeremy Clarkson, “Captain Slow” and “Hamster” reach the northernmost point in the world, without much trouble (in Clarkson’s and May’s case, that is). It seems that the world no longer have places that need to be discovered, that ignorance can no longer be found. It almost seems as if the world has lost its’ innocence.  Nothing is as depressing as this, at least not in my eyes. I also watched “Neverwas,” which is actually an okay movie. When I saw the ending, though, I was so disappointed – so there really ISN’T a magical land (sorry for the ones whom I have now ruined the ending for)? I was devastated and sat there taken aback that a movie could provoke such a feeling of helplessness in me. A feeling that there were, in fact, not a magical parallel world there, that’s only waiting to be revealed by people who look twice.  There still are beautiful things in the world, but are there really any more “adventures” left in it?

About spacetimefox

I have a wicked sense of humor, if I must say so myself.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s